Home

Het woonproject van stichting Authome is bestemd voor jongeren met ASS of een lichamelijke beperking binnen de gemeente Oldenzaal met de wens zelfstandig te gaan wonen. Je huurt zelfstandig een appartement en ontvangt daarbij de hulp die je nodig hebt om zelfstandig te kunnen wonen.

De appartementen variëren van 65m2 tot 79m2 met een huurprijs van 550,- euro tot aan de huursubsidiegrens.

Binnen het woonproject wordt er slechts begeleiding geboden, geen behandeling. Er is een indicatie (Wmo of pgb) nodig voor ondersteuning bij het zelfstandig wonen om in aanmerking te komen voor een toewijzing.

Op dit moment hebben wij geen appartementen beschikbaar en hebben wij een wachtlijst. Indien u hier meer informatie over wilt dan kunt u contact met ons zoeken via info@authome.nl. Wij streven ernaar om uw e-mail binnen 3 werkdagen te beantwoorden.

Bestuur

Het bestuur van Authome bestaat momenteel uit 5 bestuursleden.

Voorzitter
Leo Lammerink

Secretaris
Karin Struiving

Penningmeester
Mieke Olde Boerrigter

Algemeen bestuurslid
Geert Niks

Algemeen bestuurslid
Pim Oude Veldhuis

De bestuursfuncties zijn allemaal onbezoldigd.

Contact

Wanneer u vragen heeft over Stichting Authome kunt u contact opnemen met info@authome.nl. Wij streven ernaar om uw e-mail binnen 3 werkdagen te beantwoorden.